Đối Tác về Phiếu Giảm Giá Điện Tử Đã Kết Hợp Với MOWEDE để Phát Triển Ứng Dụng trên Di Động.

Nghiên cứu tình huống này sẽ giải thích về hợp tác giữa trang web phiếu giảm giá điện tử với MOWEDE để tạo ra một ứng dụng di động cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển kinh doanh và dễ dàng kết nối với khách hàng.

Tải xuống toàn bộ phiên bản của Case Study