Cách Tạo Ứng Dụng Blockchain Không Lỗi

Trong khi các nhân viên phát triển phần mềm cố gắng để tạo ra những đoạn code không mang lỗi, điều này rất quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng trên nền tảng blockchain, nơi các dữ liệu nhạy cảm và thông tin bí mật thường được trao đổi, như trong ngành chăm sóc sức khỏe hoặc tài chính.

XEM THÊM