Phát Triển Và Tích Hợp Ứng Dụng

MOWEDE giúp bạn khắc phục xử lý các vấn đề liên quan tới tích hợp APIs, Microservices và xử lý dữ liệu, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ phát triển dịch vụ phần mềm đa dạng dựa trên nhiều công nghệ phổ biến hiện nay.

Phương Pháp Tiếp Cận

Các chuyên viên phân tích nghiệp vụ sản phẩm của MOWEDE sẽ làm việc với bạn để hiểu và làm rõ nhu cầu và mong đợi của bạn trước khi một trong các kiến trúc sư của chúng tôi đề xuất giải pháp và thiết kế. Sau khi giải pháp được đề xuất, các nguyên mẫu thiết kế và tính năng được phê duyệt, và kế hoạch phát hành được xác định thì quý khách sẽ là người xem xét lại toàn bộ trước khi có bất kì quyết định đầu tư nào. Chúng tôi linh hoạt trong việc cung cấp cách tiếp cận phát triển phần mềm phù hợp với yêu cầu, dòng thời gian và ngân sách của bạn.

Lĩnh Vực Chuyên Môn

Kiến thức chuyên môn về miền của chúng tôi bao gồm

Chuyên tùy chỉnh các ứng dụng Android với bộ nguồn mở

Tùy biến CMS (WordPress / Joomla / Magento) / E-Commerce

Tùy biến Saleforce / CRM

Tích hợp SAP / Oracle

Tích hợp JIRA / GitHub

Ngành kiểm thử phần mềm và Tự động hóa

Chiến Lược Phát Triển: Chất Lượng Làm Cốt Lõi

Các cơ cấu của MOWEDE được thiết kế với những mục tiêu sau:

  • Phân tích chuyên sâu
  • Tính nhất quán
  • Khả năng tái sử dụng
  • Tối ưu hóa
  • Khả năng kiểm tra

Chất lượng được duy trì ở mỗi bước thông qua việc sử dụng các công cụ và khuôn khổ tự động hóa, kiểm tra tĩnh kiểu mã hóa và thử nghiệm đơn vị. Điều này tạo điều kiện quản lý việc bảo trì các bài kiểm tra toàn diện một cách dễ dàng. Kiến trúc cơ cấu tốt, dựa trên các mẫu thiết kế hiện đại tách biệt các giao diện người dùng, bản trình bày và lưu trữ dữ liệu, cho phép phát triển tính năng nhanh chóng và tăng khả năng mở rộng của ứng dụng.

Phương Pháp Tiếp Cận Bảo Trì Và Hỗ Trợ

MOWEDE có thể làm việc tại công ty của khách hàng để duy trì các ứng dụng hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn để nâng cao năng lực hiện có.

MOWEDE đảm bảo các giải pháp được thực hiện đúng cách trong suốt vòng lặp của chúng. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ và bảo trì theo các thỏa thuận mức dịch vụ (SLA).